De administratie is bereikbaar op dinsdag tussen 9:00 en 17.00uur via 0313 - 63 14 34. Ons clubhuis Ruumzicht is op zaterdagen geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Loop rustig binnen voor een kop koffie of thee of een heerlijke lunch. Tot vrijdag 21 juni kan er geen Diesel getanked worden wegens een technisch probleem. Vanaf 21 juni bent u weer van harte welkom.

Inschrijving hellen najaar 2023

De te hellen periode is in principe de gehele maand oktober. De data voor najaar 2023 zijn:

 • Zondag 24-9
 • Zaterdag 14-10
 • Zondag 15-10
 • Dinsdag 17-10
 • Woensdag 18-10
 • Donderdag 19-10
 • Vrijdag 20-10
 • Zaterdag 21-10
 • Zondag 22-10
 • Zondag 19-11

Alleen als je ingelogd bent volgt met ingang van 15 september 2023, hieronder een lijst waarop je kunt aangeven op welke datum en op welk tijdstip je geheld wilt worden. 

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

 

Bij het maken van een inschrijving voor het hellen ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en bijzonderheden. Het hellen is geheel voor eigen risico. 

Onderaan deze webpagina maak je een keuze voor het maken van een helafspraak. Bij je inschrijving moet je een keuze maken tussen het hellen van een motorboot of een zeilboot, en daarbij ook de lengte van de te hellen boot aangeven. Bij afronding van de inschrijving dien je ook gelijk online te betalen. We gaan ervan uit dat je alles waarheidsgetrouw invult. 

Nb: niet compleet of onjuist ingevulde inschrijfformulieren nemen we niet in behandeling, we geven de helafspraak dan weer vrij. 

Bij stalling op de wal met huur van bokken van WSV Giesbeek: leden met een ligplaats in het water en een lidnummer lager dan 6800 gaan voor leden zonder ligplaats in het water. Heb je geen ligplaats en wil je wel aanspraak maken op stalling op bokken van de vereniging, vul dan het formulier op deze pagina in. Begin november nemen we dan contact op met je.

Voorwaarden hellen voor de (winter)stalling respectievelijk hellen in het voorjaar (te water laten)

 1. De periode van uit het water halen ten behoeve van de winterstalling richt zich op de maand oktober. Buiten bovengenoemde periodes hellen we slechts in spoed- en uitzonderingsgevallen.
 2. De periode van te water laten in het voorjaar richt zich op de periode april tot en met half mei.
 3. Ieder lid die gebruik maakt van de (winter)stalling gaat akkoord cq is akkoord gegaan met de huurovereenkomst lig- en/of bergplaats.
 4. Verder geldt dat ieder lid die gebruik maakt van de (winter)stalling rekening houdt met de afgesproken contractduur van maximaal 6 maanden ten aanzien van de (winter)stalling. Verlenging van deze periode is slechts mogelijk na overleg met de havenmeester en met instemming van de havencommissaris.
 5. Eigenaren van boten die langer dan 2 jaar op de wal staan moeten rekening houden met het feit dat hun boot na de laatst verlopen (winter)stalling te water moet.

Stalling

 • De vereniging geeft haar leden de mogelijkheid tot stalling van een boot op de wal.
 • De stalling geldt telkens voor de duur van maximaal zes maanden. De winterperiode loopt van 16 oktober tot en met 15 april. De zomerperiode van 16 april tot en met 15 oktober. Voor onderhoudswerkzaamheden is gedurende de zomermaanden stalling mogelijk voor de duur van telkens één maand.
 • De medewerker die de boot helt bepaalt waar de boot komt te staan op het haventerrein.

Bokhuur

 • De vereniging verhuurt zogeheten bokken voor het stallen aan de leden.
  De huur van de bokken is voor de duur van zes maanden. De huursom is conform het jaarlijks gepubliceerde tarief op de website.
 • Verlenging van de huurperiode is mogelijk na overleg met de havenmeester en met instemming van de havencommissaris. Die verlenging is telkens voor de duur van één maand. Voor zowel het lid als de vereniging geldt een opzegtermijn van een maand;
  Voor de verlenging van de huurperiode is de huurder van de bok een maandtarief verschuldigd tot en met de maand waarin de boot te water wordt gelaten of anderszins is verwijderd van het terrein van de vereniging.
 • Ook als het lid/huurder in gebreke blijft bij het tijdig beëindigen van de huurperiode wordt het lid aangemerkt als huurder van de bok en wordt het lid/huurder een maandtarief aan bokhuur in rekening gebracht voor elke maand dat de huurperiode van zes maanden wordt overschreden.

Afspraak maken voor hellen

 • Het lid maakt tijdig - tenminste één week voor de aanvang respectievelijk het einde van de huurperiode van zes maanden - online een helafspraak voor het uit het water halen van de boot dan wel het te water laten van de boot. 
 • Bij het hellen is de eigenaar van de boot aanwezig.

Overig

 • Alle door of namens de vereniging verrichte werkzaamheden in verband met de stalling, het te water laten en ook de stalling, zijn geheel voor risico van het lid/de booteigenaar.
 • Geef eventuele bijzonderheden van de boot die belangrijk zijn voor de uitvoer van het hellen, voorafgaand aan het hellen door aan de medewerker van WSV Giesbeek die de boot helt.
 • Het lid/de booteigenaar zorgt ervoor dat eventueel aanwezige gasflessen verwijderd zijn ten tijde van de stalling.
 • Het lid/de booteigenaar houdt zich aan de regels en eisen zoals verwoord in het Haven- en steigerreglement van WSV Giesbeek. Daarin staan onder meer: de gedragsbepalingen, de aansprakelijkheid, de verzekeringseisen (tenminste Wettelijk Aansprakelijk), de onderhoud- en zorgplicht en de verschillende milieueisen.
 • Boten mogen met staande mast op de wal worden gestald. Als naderhand blijkt dat de mast toch plat moet en daarvoor andere boten verplaatst moeten worden, dan worden de kosten daarvoor in rekening gebracht.

Gang van zaken bij het hellen

 • Het lid haalt de boot op circa 15-30 minuten voor aanvang van het afgesproken helmoment en legt deze aan de steiger bij de helling.
 • De havenmeester* komt met de tractor en bok de helling af.
 • De boot wordt door havenmeester* en lid op de bok gelegd.
 • De boot gaat naar de afspuitplaats.
 • Het lid heeft 20 minuten de tijd om het onderwaterschip af te spuiten.
 • De boot wordt door de havenmeester verplaatst naar de walplaats voor de winterstalling.Na het neerzetten van de boot stemmen havenmeester* en lid samen af of de boot naar behoren is geplaatst.

* Of de vervanger van de havenmeester.

Afspraak maken en betalen

Hieronder maak je een keuze voor het maken van een helafspraak. Bij je inschrijving moet je een keuze maken tussen het hellen van een motorboot of een zeilboot, en daarbij ook de lengte van de te hellen boot aangeven. Bij afronding van de inschrijving dien je ook gelijk online te betalen op basis van de keuzes die je maakt. 

Als je in het najaar uit het water geheld wordt, is het te betalen bedrag inclusief het te water laten in het voorjaar. 

We gaan ervan uit dat je alles waarheidsgetrouw invult. Niet compleet of onjuist ingevulde inschrijfformulieren nemen we niet in behandeling, we geven de helafspraak dan weer vrij. Dat geldt ook als je je hebt aangemeld voor stalling op de wal op bokken van WSV Giesbeek terwijl je het afgelopen zomerseizoen geen ligplaats in het water had bij WSV Giesbeek.

2024 Activiteit
  Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
 
 
 

Volg ons op


 

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Activiteiten


 

JUN
21
Jeugd Cadet les CWO Ervaren en Gevorderd

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 18:00 - 21:00 | deel 7 / 11 | WSV Giesbeek

JUN
22
Jeugd Lesdag CWO Ervaren en gevorderd: Optimist en Laser Pico

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 16:00 | deel 3 / 5 | WSV Giesbeek

JUN
22
Jeugd Optimist les CWO Basis

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 12:00 | deel 5 / 9 | WSV Giesbeek

JUN
22
Volwassenen Laser Radiaal les CWO Ervaren en Gevorderd

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 12:00 | deel 5 / 9 | WSV Giesbeek

JUN
23
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heb je Nieuws?

© 2022 WSV Giesbeek