Gedragscode Bestuurders WSV Giesbeek

De bestuurders van de Watersportvereniging Giesbeek (WSV) houden zich aan de volgende gedragsrichtlijnen:

 • Handelen altijd in het belang van de vereniging en richten zich op het belang van de leden boven hun persoonlijk belang. Onthouden zich van uitlatingen die de vereniging in diskrediet kan brengen;
 • Handelen zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in dat handelen en de beweegredenen;
 • Houden zich aan de regels, waaronder de Statuten, Reglementen en besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur van de WSV. Zien toe op de naleving van de regels en besluiten en bespreken overtreding van die regels en bezien welke sancties genomen moeten worden;
 • Gebruiken informatie: - voor de doelen van de vereniging
 • - niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen
 • - zorgvuldig en correct
 • - delen geen informatie die binnen het bestuur is besproken met derden , tenzij anders afgesproken;
 • Handelen met respect en stellen gelijke behandeling voorop. Gedragen zich hoffelijk en respectvol en onthouden zich van grievende en/of beledigende opmerkingen;
 • Spannen zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden en zorgen voor een bepaalde mate van alertheid in de vereniging voor onbehoorlijke en/of grensoverschrijdende gedrag en het melden daarvan;
 • Vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn of kunnen zijn met de functie en gaan geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de functie en bespreken binnen het bestuur het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang;
 • Nemen geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Melden geschenken of giften die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven;
 • Bij externe formele communicatie vanuit de bestuurder naar stakeholders worden de voorzitter en de secretaris in de correspondentie meegenomen.

Augustus 2019

Activiteiten


 

JAN
18
LZ - AED en reanimatietraining

Cursussen | 10:00 - 14:00 | Lijzijde

De training start om 10.00 uur in Lijzijde en duurt tot 14.00 uur. Maximaal 6 deelnemers kunnen d...

JAN
20
LZ - Klein Vaarbewijs 1

Cursussen | 20:00 - 22:00 | Lijzijde WSV Giesbeek

De kosten bedragen € 125,- voor leden en €165,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn inclusief boe...

JAN
22
LZ - Klein Vaarbewijs 2

Cursussen | 20:00 - 22:00 | WSV Giesbeek

De kosten voor de cursus bedragen € 125,- voor leden en €165,- niet-leden. Deze kosten zijn exclu...

JAN
24
LZ - Club- en theorieavond

Algemeen | 19:30 - 23:00 | Lijzijde WSV Giesbeek

Clubavonden Om elkaar niet de hele winter te hoeven missen en zeilervaringen op het droge op te ...

JAN
25
Winteractiviteit Compagnie

Algemeen

Winteractiviteit Compagnie Op zaterdag 25 januari 2020 organiseert de Compagnie hun jaarlijkse w...

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK