Aanvragen ligplaats en / of Winterstalling

Ligplaats, stalling of ligplaatswijziging

Verzoeken van leden voor een vaste ligplaats of ligplaatswijziging in het water voor het zomerseizoen kunnen tot 1 december ingediend worden. Hiervoor is op het havenkantoor of op de website een aanvraag-wijzigingsformulier aanwezig.

klik hier om online een ligplaats aan te vragen.

Een ligplaats kan alleen voor een eigen boot en voor eigen gebruik worden aangevraagd.

Alle verzoeken worden toegevoegd aan de wachtlijst, die in volgorde van lidmaatschapnummer in december en januari voorafgaande aan het zomerseizoen wordt afgewerkt.

Elk lid krijgt dan een bericht (telefonisch of schriftelijk) of zijn of haar verzoek gehonoreerd is.

Later ontvangen aanvragen voor een ligplaats in het water komen niet meer in aanmerking voor een vaste ligplaats voor het betreffende zomerseizoen. Deze kunnen wel in aanmerkingen komen voor een (tijdelijke) gastenplaats, indien hiervoor nog ruimte beschikbaar is.


Aanmelden winterstalling

Vanaf 16 oktober begint voor de ligplaatsen het winterseizoen weer en wij verzoeken alle leden om hun boot vóór uiterlijk 1 november naar hun winterstalling te brengen, indien deze niet in onze haven overwinteren.

Voor het aanmelden hellen en de winterstalling gaat u naar onze website www.wsvgiesbeek.nl dan het kopje evenementen en dan agenda voor hellen hier kunt u dan een tijdblok opgeven van uw voorkeur voor het hellen. (klik hier)

U heeft van ons ook een eigen inlognaam en wachtwoord gekregen voor de website. Deze is nodig voor het inloggen en aanmelden winterstalling.

Indien u het formulier per e-mail heeft verstuurd vergeet dan niet te checken of het formulier daadwerkelijk is binnengekomen op de Watersportvereniging en niet in de spambox terecht is gekomen. U kunt daarvoor bellen tijdens kantooruren 0313-631434.

Alle schepen die vanaf die datum (1 nov.) nog in onze haven aanwezig zijn worden geacht gebruik te maken van de winterstalling en zijn derhalve winterliggeld verschuldigd.

Het winterliggeld wordt berekend per m2 voor het gehele winterseizoen (voor tarieven zie bij Tarieven elders) of een gastentarief per meter lengte per dag. Het voor u voordeligste tarief wordt berekend !

Voor de stalling in het water is geen inschrijving vooraf nodig, alleen voor stalling op de wal (voor niet trailerbare schepen) moet een aanmeldingformulier vanaf 1 september z.s.m. bij de havenmeester of administratie ingeleverd worden, waarbij vaste ligplaatsbezitters die zich vóór 30 september hebben aangemeld voorrang hebben bij de toewijzing van de bokken.

 

Belangrijk:

Zorg voor stalling op de wal altijd voor voldoende ondersteuning van uw boot. Het gewicht moet altijd gedragen worden door de sterkste constructiedelen van uw schip, hetgeen meestal de kiel is. Zijsteunen moeten geplaatst worden op de spanten van de boot en zijn alleen maar voor tegengaan van het kantelen. Zij moeten nooit (langdurig) het gewicht van het schip dragen. Omdat onze vereniging alleen maar de mogelijkheid heeft voor het hellen van uw schip op bokken, moet u duidelijk aangeven waar de steunen moeten zitten en zodra de boot op de wal is, direct controleren of alles op de juiste plaats zit, want alleen u kent uw schip en niet het havenpersoneel. Wij willen u wel behulpzaam zijn met daad en raad, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar voor het op de juiste wijze stallen van het schip.

Leden die hun boot gedurende (een deel van) het zomerseizoen reeds op een bok gestald hebben, krijgen geen voorrang bij de toewijzing en zullen bij een tekort aan bokken alleen een ligplaats in het water voor het winterseizoen toegewezen krijgen.

Slijpwerkzaamheden

Voor slijpwerkzaamheden aan schepen is naast de grote loods een werkplek gecreëerd. Men dient hiermede met het parkeren van auto’s rekening te houden. Eigenaren die voor regulier onderhoud willen slijpen moeten dit vermelden met opgaaf van reden op het formulier bij de havenmeester met eventuele bijzonderheden.

Afspuitplaats

De afspuitplaats wordt ingepland voor het schoonspuiten van schepen die net door de havenmeester geheld zijn en staat onder toezicht van de havenmeester. Alleen in overleg met de havenmeester kunnen ook schepen die door de eigenaar zelf uit het water worden gehaald gebruik maken van de afspuitplaats.

Activiteiten


 

AUG
31
Zeildag aangepast zeilen

Aangepast zeilen | 10:00 - 16:00 | WSV Giesbeek

SEP
14
Aalberstrophee kajuitwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

SEP
15
Zeildag aangepast zeilen

Aangepast zeilen | 10:00 - 16:00 | WSV Giesbeek

SEP
15
Aalberstrophee kajuitwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

SEP
28
Zeildag aangepast zeilen

Aangepast zeilen | 10:00 - 16:00 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK