Opgaveformulier zelfwerkzaamheid WSV Giesbeek

 

Wilt u de rubrieken invullen, waarin u werkzaamheden ten behoeve van de vereniging wilt vervullen. S.V.P. de gewenste rubrieken aanklikken.

Naast bovenstaand nog eventueel belangstelling voor commissiewerkzaamheden zoals:

In principe wordt er alleen op zaterdag gewerkt.

Indien u zich opgeeft voor zelfwerkzaamheid d.m.v. inzenden van dit formulier behoeft u niet de toeslag voor zelfwerkzaamheid voldoen.

Toelichting zelfwerkzaamheid WSV Giesbeek.

 • Volgens het besluit van de ledenvergadering van 25 nov. 1986 zijn alle leden en buitenge­wone leden verplicht om werkzaamheden t.b.v. de vereniging te verrich­ten.
 • Deze werkzaamheden bestaan uit minimaal 1 dag of 2 avonden (6 uur) per jaar.
 • De leden kunnen door middel van een opgavenformulier aangeven voor welke werkzaam­heden zij zich bij voorkeur beschikbaar stellen.
 • Leden welke zich niet opgeven voor het verrichten van werkzaamheden zijn verplicht een door de ledenvergadering vastgestelde toeslag per jaar te betalen.
 • Oproepen voor het uitvoeren van werkzaamheden worden ruim van te voren schriftelijk of telefo­nisch medegedeeld. Men dient op de afgesproken tijdstip aanwezig te zijn.
 • Bij verhindering moet tijdig contact worden opgenomen met de coördinator van de werkzaamheden. Er zal dan in overleg een nieuwe datum worden afgespro­ken.
 • Bij herhaalde afmelding zal de toeslag voor dat jaar moeten worden betaald.
 • Indien een lid zich heeft opgegeven voor werkzaamheden, maar geen oproep heeft ontvangen, is geen toeslag voor dat jaar verschuldigd.
 • Zolang er geen wijzigingen in de opgave voor zelfwerkzaamheid wenselijk zijn, is een jaarlijkse herhaling van de aanmelding niet nodig.

-- Het bestuur --

Beveiligings code Beveiligings code

Activiteiten


 

JAN
20
LZ - Klein Vaarbewijs 1

Cursussen | 20:00 - 22:00 | Lijzijde WSV Giesbeek

De kosten bedragen € 125,- voor leden en €165,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn inclusief boe...

JAN
22
LZ - Klein Vaarbewijs 2

Cursussen | 20:00 - 22:00 | WSV Giesbeek

De kosten voor de cursus bedragen € 125,- voor leden en €165,- niet-leden. Deze kosten zijn exclu...

JAN
24
LZ - Club- en theorieavond

Algemeen | 19:30 - 23:00 | Lijzijde WSV Giesbeek

Clubavonden Om elkaar niet de hele winter te hoeven missen en zeilervaringen op het droge op te ...

JAN
25
Winteractiviteit Compagnie

Algemeen

Winteractiviteit Compagnie Op zaterdag 25 januari 2020 organiseert de Compagnie hun jaarlijkse w...

JAN
27
LZ - Klein Vaarbewijs 1

Cursussen | 20:00 - 22:00 | Lijzijde WSV Giesbeek

De kosten bedragen € 125,- voor leden en €165,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn inclusief boe...

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK