Opgaveformulier zelfwerkzaamheid WSV Giesbeek

 

Wilt u de rubrieken invullen, waarin u werkzaamheden ten behoeve van de vereniging wilt vervullen. S.V.P. de gewenste rubrieken aanklikken.

Naast bovenstaand nog eventueel belangstelling voor commissiewerkzaamheden zoals:

In principe wordt er alleen op zaterdag gewerkt.

Indien u zich opgeeft voor zelfwerkzaamheid d.m.v. inzenden van dit formulier behoeft u niet de toeslag voor zelfwerkzaamheid voldoen.

Toelichting zelfwerkzaamheid WSV Giesbeek.

 • Volgens het besluit van de ledenvergadering van 25 nov. 1986 zijn alle leden en buitenge­wone leden verplicht om werkzaamheden t.b.v. de vereniging te verrich­ten.
 • Deze werkzaamheden bestaan uit minimaal 1 dag of 2 avonden (6 uur) per jaar.
 • De leden kunnen door middel van een opgavenformulier aangeven voor welke werkzaam­heden zij zich bij voorkeur beschikbaar stellen.
 • Leden welke zich niet opgeven voor het verrichten van werkzaamheden zijn verplicht een door de ledenvergadering vastgestelde toeslag per jaar te betalen.
 • Oproepen voor het uitvoeren van werkzaamheden worden ruim van te voren schriftelijk of telefo­nisch medegedeeld. Men dient op de afgesproken tijdstip aanwezig te zijn.
 • Bij verhindering moet tijdig contact worden opgenomen met de coördinator van de werkzaamheden. Er zal dan in overleg een nieuwe datum worden afgespro­ken.
 • Bij herhaalde afmelding zal de toeslag voor dat jaar moeten worden betaald.
 • Indien een lid zich heeft opgegeven voor werkzaamheden, maar geen oproep heeft ontvangen, is geen toeslag voor dat jaar verschuldigd.
 • Zolang er geen wijzigingen in de opgave voor zelfwerkzaamheid wenselijk zijn, is een jaarlijkse herhaling van de aanmelding niet nodig.

-- Het bestuur --

Beveiligings code Beveiligings code

Activiteiten


 

DEC
15
LZ - Herhalingscursus reanimatie

Cursussen | 09:00 - 11:00 | Lijzijde - WSVGiesbeek

DEC
15
LZ - Herhalingscursus reanimatie

Cursussen | 11:15 - 13:15 | Lijzijde - WSVGiesbeek

DEC
20
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 10:30 | Ruumzicht

JAN
6
RZ - Nieuwjaarsbijeenkomst

Algemeen | 14:30 - 17:00 | WSVGiesbeek

JAN
14
RZ - Algemene Ledenvergadering

Algemeen | 20:00 - 23:30 | WSVGiesbeek

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

 • 0313 - 63 14 34

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK