Uitdiepen van de haven is achter de rug

Medio januari 2020 is het uitdiepen van de haven gereed!

Wil je weten wat de actuele waterstand is klik dan op deze link.

Uitdiepen van de haven

Stand van zaken 16 september 2019

Rijkswaterstaat heeft groen licht gegeven om de haven uit te mogen baggeren. We moeten voor 1 oktober 2019 gestart zijn met de werkzaamheden. Dat stelt ons allen voor een grote uitdaging; we hebben nog slechts 2 weken te gaan om een groot deel van de haven vrij te maken van boten. De medewerking van de leden is hierbij van groot belang. Vanuit de WSV mag je ook extra hulp verwachten mocht dat nodig zijn. Geef dat even aan bij de havenmeester.

We splitsen de haven op in 2 fases (zie plattegrond rechts). 

Kopse kanten leeg: vanaf 23 september

De baggeraar start als eerste met het baggeren van het "hoofdvaarwater". Dat is vanuit de haveningang via de meldsteiger langs de walkant naar de A steiger.

De verwachting is dat dit tussen 23 en 27 september gaat gebeuren. Hiervoor zullen in ieder geval de kopsekanten van de steigers H, G, F, E, D, C en B leeg moeten zijn.

Vlotten vrij van boten

Leden die een boot op een vlot hebben liggen worden verzocht om het vlot vrij te maken. 

Fase 1: van 30 september t/m ......?

Vanaf 30 september is de verwachting dat de baggeraar gaat beginnen aan fase 1 van de haven. De baggerwerkzaamheden spelen zich dan af tussen de I-steiger en de even kant van de D-steiger.

Om de baggerwerkzaamheden van fase 1 mogelijk te maken, moeten alle boten die daar liggen verwijderd zijn. Wil of kan een lid zijn boot niet uit het water halen, maar wil hij of zij wel zijn eigen boot verleggen in de haven, dan dient hij of zij dit telefonisch aan te geven bij Duncan. Er wordt dan een tijdelijke sticker op de boot aangebracht en de boot zal dan tot 29 september 13:00 uur niet verplaatst worden. Op zondag 29 september van 8:00 uur tot 13:00 wordt het lid dan in de gelegenheid gesteld om zijn eigen boot te verplaatsen naar een plek binnen het fase 2 gebied. Ligt de boot na 13:00 uur nog in fase 1 dan verplaatst de havenmeester de boot. Datzelfde geldt op deze dag ook voor de boten waarvan we van de eigenaar geen reactie hebben gehad.

Vanzelfsprekend mag u hierbij ervan uitgaan dat we zorgvuldig met uw boot omgaan.

Slot aan de boot?

Wanneer de boot met een slot aan de steiger is vastgemaakt moet deze er voor 29 september vanaf zijn gehaald. Is het slot voor 29 september niet verwijderd dan wordt deze door ons eraf gehaald.

29 september 2019 tot .....? uitvaren niet mogelijk

Vanaf 29 september dient u, wanneer de boot tijdens fase 1 en 2 in het water blijft liggen, er rekening mee te houden dat u niet kunt uitvaren met uw boot.

 

Stand van zaken voorjaar 2019: lage waterstanden

Voor het jaar 2019 heeft WSV Giesbeek het plan om de haven uit te diepen. Dit naar aanleiding van de ervaringen met de lage waterstanden van de afgelopen jaren met als dieptepunt het extreem lage water van najaar 2018. Dit plan is toegelicht tijdens de jaarvergadering medio januari 2019.

Sinds deze jaarvergadering zijn inmiddels een heel aantal stappen genomen richting dit uitdiepen. Dit onder meer om inzicht te krijgen hoe de bodem nu precies ligt zodat er keuze gemaakt kunnen worden tot hoe ver er uitgediept moet worden. Hierbij moet de afweging gemaakt worden tot welke waterstand willen we met welke diepgang nog kunnen varen, maar – ook niet onbelangrijk – wat is betaalbaar. Iedere m3 die wordt uitgebaggerd moet immers ook afgevoerd en elders worden gestort.

Verkrijgen van vergunningen

Verder moeten er vergunningen worden verkregen. Het Waterschap is hier het meest belangrijk in. Zij zijn eigenaar en beheerder van de dijk waar onze haven naast ligt. Ze zijn hier heel zuinig op want deze dijk zorgt ervoor dat Giesbeek en de hele Liemers bij hoog water droog blijven.

Verder moet er een melding gedaan worden bij Rijkswaterstaat die weer over de bodem en het milieu gaat. Deze melding gaat dus gepaard met bodemonderzoeken met betrekking tot eventuele vervuiling van de bodem.

Ook is er vergunning nodig van Leisurelands. Zij zijn eigenaar van de haven en moeten dus toestemming geven als wij structurele zaken aan of in de haven willen veranderen.

Wat is er nu de afgelopen tijd gebeurd?

De hele havenbodem is gescand. Hierdoor is de diepte overal in de haven precies bekend. Een plaatje van een dergelijke scan is op deze pagina te zien en onderaan een link om dat plaatje te downloaden.

Voor de vergunning van het Waterschap moet inzicht worden verschaft in het nieuwe verloop van de oever en waterbodem. Hiervoor zijn dwarsprofielen getekend. Vorig jaar zijn er al bodemmonsters genomen. Omdat bij een buurhaven het goedje TBT is aangetroffen is hier extra op onderzocht. Het bureau dat deze analyses doet zal een rapport opstellen ten behoeve van de melding aan Rijkswaterstaat.

Met het Waterschap wordt gesproken om de vergunning zo snel mogelijk te krijgen zodat het eigenlijke werk ingepland kan worden. Wanneer deze vergunning wordt verkregen is op dit moment nog niet duidelijk. Als het lukt willen we in het voorjaar – zo snel als het mag – het werk laten uitvoeren. Zoals gezegd onder voorbehoud van het op tijd rondkomen van de vergunningen.

Alvast een blik vooruit

Als we met het feitelijke baggeren gaan beginnen kunnen er geen boten liggen waar gebaggerd wordt. De steigers hoeven voor het baggeren waarschijnlijk niet verplaatst te worden. Het beeld dat we er nu bij hebben is dat het baggeren twee werkweken in beslag zal nemen.

In de eerste week zullen er in de ene helft van de haven geen boten kunnen liggen en in de tweede week zullen er geen boten in de andere helft kunnen liggen. In het tussenliggende weekend zullen alle boten dus naar de andere helft van de haven verhaald moeten worden. Dat zal een hele operatie zijn en hiervoor is de hulp van alle ligplaatshouders onontbeerlijk. Tegen die tijd zullen we hen daarover dan ook uitgebreid berichten.

 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUN
14
Jeugd Cadet les CWO Ervaren en Gevorderd

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 18:00 - 21:00 | deel 6 / 11 | WSV Giesbeek

JUN
15
Jeugd Lesdag CWO Ervaren en gevorderd: Optimist en Laser Pico

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 16:00 | deel 2 / 5 | WSV Giesbeek

JUN
15
Jeugd Optimist les CWO Basis

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 12:00 | deel 4 / 9 | WSV Giesbeek

JUN
15
Volwassenen Laser Radiaal les CWO Ervaren en Gevorderd

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 12:00 | deel 4 / 9 | WSV Giesbeek

JUN
16
Juniwedstrijden

Zeilwedstrijden | 09:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek