Lage waterstanden

Voor het jaar 2019 heeft WSV Giesbeek het plan om de haven uit te diepen. Dit naar aanleiding van de ervaringen met de lage waterstanden van de afgelopen jaren met als dieptepunt het extreem lage water van najaar 2018. Dit plan is toegelicht tijdens de jaarvergadering medio januari 2019.

Sinds deze jaarvergadering zijn inmiddels een heel aantal stappen genomen richting dit uitdiepen. Dit onder meer om inzicht te krijgen hoe de bodem nu precies ligt zodat er keuze gemaakt kunnen worden tot hoe ver er uitgediept moet worden. Hierbij moet de afweging gemaakt worden tot welke waterstand willen we met welke diepgang nog kunnen varen, maar – ook niet onbelangrijk – wat is betaalbaar. Iedere m3 die wordt uitgebaggerd moet immers ook afgevoerd en elders worden gestort.

Verkrijgen van vergunningen

Verder moeten er vergunningen worden verkregen. Het Waterschap is hier het meest belangrijk in. Zij zijn eigenaar en beheerder van de dijk waar onze haven naast ligt. Ze zijn hier heel zuinig op want deze dijk zorgt ervoor dat Giesbeek en de hele Liemers bij hoog water droog blijven.

Verder moet er een melding gedaan worden bij Rijkswaterstaat die weer over de bodem en het milieu gaat. Deze melding gaat dus gepaard met bodemonderzoeken met betrekking tot eventuele vervuiling van de bodem.

Ook is er vergunning nodig van Leisurelands. Zij zijn eigenaar van de haven en moeten dus toestemming geven als wij structurele zaken aan of in de haven willen veranderen.

Wat is er nu de afgelopen tijd gebeurd?

De hele havenbodem is gescand. Hierdoor is de diepte overal in de haven precies bekend. Een plaatje van een dergelijke scan is op deze pagina te zien en onderaan een link om dat plaatje te downloaden.

Voor de vergunning van het Waterschap moet inzicht worden verschaft in het nieuwe verloop van de oever en waterbodem. Hiervoor zijn dwarsprofielen getekend. Vorig jaar zijn er al bodemmonsters genomen. Omdat bij een buurhaven het goedje TBT is aangetroffen is hier extra op onderzocht. Het bureau dat deze analyses doet zal een rapport opstellen ten behoeve van de melding aan Rijkswaterstaat.

Met het Waterschap wordt gesproken om de vergunning zo snel mogelijk te krijgen zodat het eigenlijke werk ingepland kan worden. Wanneer deze vergunning wordt verkregen is op dit moment nog niet duidelijk. Als het lukt willen we in het voorjaar – zo snel als het mag – het werk laten uitvoeren. Zoals gezegd onder voorbehoud van het op tijd rondkomen van de vergunningen.

Alvast een blik vooruit

Als we met het feitelijke baggeren gaan beginnen kunnen er geen boten liggen waar gebaggerd wordt. De steigers hoeven voor het baggeren waarschijnlijk niet verplaatst te worden. Het beeld dat we er nu bij hebben is dat het baggeren twee werkweken in beslag zal nemen.

In de eerste week zullen er in de ene helft van de haven geen boten kunnen liggen en in de tweede week zullen er geen boten in de andere helft kunnen liggen. In het tussenliggende weekend zullen alle boten dus naar de andere helft van de haven verhaald moeten worden. Dat zal een hele operatie zijn en hiervoor is de hulp van alle ligplaatshouders onontbeerlijk. Tegen die tijd zullen we hen daarover dan ook uitgebreid berichten.

 

Activiteiten


 

SEP
26
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

SEP
27
Club- en theorieavond

Algemeen | 19:30 - 23:00 | Lijzijde WSV Giesbeek

SEP
28
Zeildag aangepast zeilen

Aangepast zeilen | 10:00 - 16:00 | WSV Giesbeek

OKT
7
LZ - Klein Vaarbewijs I

Cursussen | 20:00 - 22:00 | WSV Giesbeek

De kosten bedragen € 125,- voor de cursus inclusief boek maar exclusief examen en examenkosten.

OKT
10
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK