Pompen ISAF Rule 42
Ik heb wat zaken opgezocht aangaande regel 42 pompen.

May 2013
INTERPRETATIONS OF RULE 42, PROPULSION
INTERPRETATIONS OF TERMS USED
A term used asstatedbelow is shown in italic type. Other terms that are specific to rule 42 are defined in the rule. Background rolling is the minimum degree of rolling caused by the waves.
Body pumping is the movement of a sail caused by in and out or up and down body movement.

A flick is the effect caused by body movement or pulling in or releasing a sail that is soabrupt that the normal shape of the sail is changed and almost immediately returned to the original shape.

A pumpis a single pull on a sail that is unrelated to wind or waves.Repeated means more than once in the same area on a leg.

A roll is a single-cycle athwartship movement of the boat during which the mast goes to leeward and back to windward, or vice versa.

Torquing is repeated fore and aft or rotating movement of the body.

Yellow light area is a phrase used when it is not clear that an action is prohibited. It is unlikely that a boat in the yellow light area would be penalized, but it is possible. If the action is repeated , the likelihood of a penalty will rapidly increase.

42.1
Basic Rule
Except when permitted in rule 42.3 or 45, a boat shall compete by using only the wind and water to increase, maintain or decrease her speed. Her crew may adjust the trim of sails and hull, and perform other acts of seamanship, but shall not otherwise move their bodies to propel the boat.

INTERPRETATIONS (Basic)
BASIC 1
An action that is not listed in rule 42.2 may be prohibited under rule 42.1.

BASIC 2
A kinetic technique not listed in rule 42.2 that propels the boat, and is not one of the permitted actions covered in rule 42.1, is prohibited.

BASIC 3
An action prohibited in rule 42.2 cannot be considered as permitted under rule 42.1.

BASIC 4
Except when permitted under rule 42.3, any single action of the body that clearly propels the boat (in any direction) is prohibited.
42.2 Prohibited Actions
Without limiting the application of rule 42.1, these actions are prohibited:
1
INTERPRETATION
BASIC 5
An action listed in rule 42.2 is always prohibited, even if it fails to propel the boat.
42.2
Prohibited Actions
Without limiting the application of rule 42.1, these actions are prohibited:
(a)
pumping: repeated fanning of any sail either by pulling in and releasing the sail or by vertical or athwartships body movement; INTERPRETATIONS (Pumping)
PUMP 1
Fanning is moving a sail in and out not in response to wind shifts, gusts or waves.
PUMP 2
Pulling in and releasing a sail in response to wind shifts, gusts or waves is permitted, even if repeated (see rule 42.1).
PUMP 3
Except when permitted under rule 42.3(c), one pump may be prohibited under rule 42.1.
PUMP 4
A flick of a sail resulting from the sudden stopping of an eased sheet is permitted.
PUMP 5
One flick of a sail due to body pumping , or a pump not permitted by rule 42.3(c), is in the yellow light area . Body movement that does not result in a flick of a sail does not break rule 42.2(a), but may break other parts of rule 42.
PUMP 6
Repeated flicks of a sail due to body pumping are prohibited.
42.2
Prohibited Actions
Without limiting the application of rule 42.1, these actions are prohibited:
(b)
rocking: repeated rolling of the boat, induced by
(1)
body movement,
(2)
repeated adjustment of the sails or centreboard, or
(3)
steering;
INTERPRETATIONS (Rocking)
ROCK 1
A roll of the boat caused by a gust or a lull followed by a corrective body movement to restore proper trim is permitted by rule 42.1.
ROCK 2
One roll that does not clearly propel the boat is permitted.
ROCK 3
Background rolling is permitted. Boat’s crew is not required to stop this type of rolling.
ROCK 4
Adopting any static crew position or any static setting of the sails or centreboard, even when stability is reduced, is permitted by rule 42.1 and is not prohibited by rule 42.2(b).
ROCK 5
A single body movement that is immediately followed by repeated rolling of the boat is prohibited.
42.2
Prohibited Actions
Without limiting the application of rule 42.1, these actions are prohibited:

Ik heb ook nog een Nederlandse omschrijving gevonden, dit is een zeer korte omschrijving!!!!!!

POMPEN!
Regel 42 Voortbeweging

42.1 Grondregel

Behalve waar toegestaan door regel 42.3 of 45 mag een boot slechts deelnemen aan een wedstrijd door uitsluitend wind en water te gebruiken om zijn snelheid te vergroten, te behouden of te verminderen. Zijn bemanning mag de trim van de zeilen en de romp aanpassen en andere handelingen van zeemanschap verrichten, maar mag daarnaast geen andere lichaamsbewegingen maken om de boot voort te bewegen.

42.2 Verboden handelingen

Zonder de toepassing van regel 42.1 te beperken zijn de volgende handelingen verboden:
- pompen: herhaald waaieren met enig zeil door aanhalen of vieren van het zeil, of door verticale of dwarsscheepse [naar binnen en naar buiten of op en neer] bewegingen van het lichaam;[herhaald aanhalen of vieren van het zeil mag wel als dit gebeurt in verband met veranderingen in de windrichting of windvlagen; herhaald betekend meer dan 1 keer;1pompbeweging mag wel]
- rollen: herhaald rollen van de boot, bewerkstelligd door hetzij lichaamsbeweging hetzij verandering van de zeilstand of van het midzwaard, niet bedoeld om het sturen te vergemakkelijken [rollen als gevolg van golfbewegingen is niet verboden, je hoeft niets te doen om dit tegen te gaan; een z.g. 'roll tack' - zie 42.3 is toegestaan]
- schokken: plotselinge voorwaartse lichaamsbeweging, abrupt gestopt [wat wel mag, zijn voor en achterwaartse bewegingen om op golven de ligging van de boot in het water te corrigeren, mits dit niet resulteert in pompen van de zeilen; dit soort bewegingen zijn verboden op vlak water].
- wrikken: herhaald bewegen van de helmstok niet noodzakelijk om te sturen;
- herhaald overstag gaan of gijpen dat geen verband houdt met veranderingen van de windrichting of tactische overwegingen.

42.3 Uitzonderingen
- De bemanning van een boot mag bewegingen met het lichaam maken om het rollen te versterken dat het sturen van de boot bij overstag gaan of gijpen vergemakkelijkt, mits meteen nadat het overstag gaan of gijpen is voltooid de snelheid van de boot niet groter is dan deze zou zijn geweest zonder overstag gaan of gijpen.
- Wanneer, behalve als zij opkruisende zijn, surfen (met snel toenemende snelheid langs de lijzijde van een golf afglijden) of planeren mogelijk is, mag de bemanning van de boot aan de schoten van ieder zeil trekken om surfen of planeren te initiëren, maar slechts één keer per golf of windvlaag.
- Iedere manier van voortbewegen mag worden gebruikt om een persoon of ander vaartuig in gevaar te hulp te komen
- Om vrij te komen na te zijn vastgelopen of na een aanvaring met een andere boot of voorwerp, mag een boot kracht gebruiken die wordt geleverd door de bemanning van beide boten en alle uitrusting behalve een voortstuwingsmotor.

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUN
14
Jeugd Cadet les CWO Ervaren en Gevorderd

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 18:00 - 21:00 | deel 6 / 11 | WSV Giesbeek

JUN
15
Jeugd Lesdag CWO Ervaren en gevorderd: Optimist en Laser Pico

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 16:00 | deel 2 / 5 | WSV Giesbeek

JUN
15
Jeugd Optimist les CWO Basis

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 12:00 | deel 4 / 9 | WSV Giesbeek

JUN
15
Volwassenen Laser Radiaal les CWO Ervaren en Gevorderd

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 12:00 | deel 4 / 9 | WSV Giesbeek

JUN
16
Juniwedstrijden

Zeilwedstrijden | 09:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek