Bij zelf hellen en verleggen van uw schip in de haven graag overleg met de havenmeester

Nieuwsbrief 2017 nr. 3 WSV Giesbeek

Geplaatst op 22-05-2017  -  Categorie: nieuwsbrieven

\

Extra Algemene Ledenvergadering WSV Giesbeek

 

 

Aan de leden van de WSV Giesbeek

Giesbeek, 23 mei 2017

 

Geacht lid,

Zoals eerder aangekondigd zal op 12 juni 2017 om 20.00 uur in Ruumzicht een extra Algemene Ledenvergadering worden gehouden. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

In deze extra vergadering zal met name het voorstel van het bestuur ten aanzien van de aanpassing van het tarief en het tariefsysteem worden besproken om vervolgens daarover goedkeuring aan de vergadering te vragen.

Ook zal onder andere het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2017 (zowel tekstueel als inhoudelijk) worden besproken.

De agenda voor de vergadering is:

 

1. Opening.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2017. Als bijlage bijgevoegd.

3. Ingekomen stukken.

4. Uitleg, bespreken en beslissen over het voorstel aanpassing tarief/-systeem. Verwezen wordt naar bijgevoegde Nieuwsbrief 2017 - nr. 2 BTW wijziging en aanpassing tarief lig-/stageld.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

 

Het bestuur hoopt u op maandag 12 juni 2017 om 20.00 uur te kunnen verwelkomen.

 

; Klaas Visser

Secretaris

 

Bijlage:  - Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2017

                 - Nieuwsbrief 2017- nr 2 BTW wijziging en aanpassing tarief lig-/stageld

 

Activiteiten


 

JUN
22
Zeildag aangepast zeilen

Aangepast zeilen | 10:00 - 16:00 | WSV Giesbeek

JUN
23
Zomerwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

JUN
26
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

JUN
26
LZ - Cursus CWO I Motorbootvaren

Motorbootcie | 20:00 - 22:00 | WSV Giesbeek

JUL
3
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK