Bij zelf hellen en verleggen van uw schip in de haven graag overleg met de havenmeester

Nieuwsbrief 2017 nr. 2 WSV Giesbeek

Geplaatst op 22-05-2017  -  Categorie: nieuwsbrieven

\

 

Aan de leden van de WSV Giesbeek 

 

Betreft: BTW wijziging en aanpassing tarief lig-/stageld 

Giesbeek, 18 mei 2017 

  

Graag vraag ik nogmaals uw aandacht voor het volgende. De werkzaamheden binnen de haven van de WSV Giesbeek worden verricht door een professioneel team havenmedewerkers. Op grond hiervan was het voor de vereniging noodzakelijk (en met de fiscus afgestemd), dat de verhuur van ligplaatsen, de winterstalling, de opslag van trailers en het verrichten van allerhande werkzaamheden door de havenmeesters,  werd beschouwd als een voor de fiscus met Omzetbelasting (BTW) belaste prestatie, als gevolg waarvan al deze activiteiten aan de leden werden gefactureerd inclusief BTW. Deze BTW werd door de vereniging afgedragen aan de fiscus; van investeringen en kosten in de haven kon de vereniging de BTW weer terugvragen aan de fiscus. 

Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft de Tweede Kamer op 17 november 2016 besloten, dat deze BTW-plicht met ingang van 1 januari 2017 gaat gelden voor alle verenigingshavens, ongeacht omvang en ongeacht of er sprake is van een professionele havenmeester. Tegelijk is met ingang van 1 januari 2017 een Omzetbelastingvrijstelling gaan gelden voor boten die worden gebruikt voor sportbeoefening. Dit betreft alle zeilboten, surfplanken, SUP\'s en dergelijke, maar uitdrukkelijk niet motorboten. Deze vrijstelling is bovendien niet vrijwillig maar verplicht. Het is vanaf 1 januari 2017 dus niet meer mogelijk BTW in rekening te brengen aan eigenaren van boten voor sportbeoefening (zeil, surf, SUP\'s) in verenigingshavens.  

Tegenover het niet in rekening brengen van BTW over de verhuur van ligplaatsen, winterstalling, opslag trailers en het verrichten van werkzaamheden voor boten die gebruikt worden voor sportbeoefening, staat helaas dat de BTW over kosten en investeringen voor deze boten, met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgetrokken. Dit  betekent dat  de vereniging over dergelijke kosten de BTW zal hebben te voldoen, zonder dat deze kan worden afgetrokken, terwijl dit bij  een lig-/staplaats voor motorboten wel mogelijk is.  De totale kosten voor de vereniging nemen dan ook toe.  In de Algemene Ledenvergadering is medegedeeld dat eenmalig deze (substantiële) verliespost door de vereniging zou worden gedragen opdat het bestuur de tijd kreeg voor nader beraad. Het moge u duidelijk zijn dat dit verlies nemen niet blijvend kan zijn. 

In het uitgebreid overleg van het bestuur is naast dit te compenseren verlies ook aandacht besteed aan ons tarief en tariefsysteem. Het (ICT) tariefsysteem is tot heden complex door de verschillende tarieven die wij hanteren, hetgeen veel extra administratief werk vraagt , foutgevoelig is met als gevolg onvrede bij de leden en niet in de laatste plaats aanmerkelijke ICT kosten met zich brengt.  Het bestuur wil dan ook aansluiten bij een landelijke tendens bij verenigingshavens door een (1) tarief te hanteren, welk tarief voor de vereniging in beginsel budgettair neutraal moet zijn om de begroting op orde te houden.  

Het bestuur heeft zich de vraag gesteld hoe groot het verlies aan BTW aftrek is. Ook wil het bestuur dat de m2 prijs voor zeilboten en motorboten voor de leden gelijk blijft. Dus onder aan de streep \"te betalen\" maakt het niet uit of het een \"recreatief\" vaartuig of een \"sportief\" vaartuig betreft. 

Gelet op het gestelde wil het bestuur een (1) tarief hanteren, te weten  € 15,--/7,50 per m2 *)dat recht doet aan de nadelen van de BTW-wetswijziging en  aan een vereenvoudigd en minder kwetsbaar en minder kostbaar administratiesysteem.  

Het nieuwe tarief brengt met zich dat kleine boten een geringe verhoging van het lig-/stageld ondergaan (van maximaal  € 3,21 tot ongeveer  € 0,32 per m2) en de grote boten een verlaging (van € 0,03  tot maximaal € 3,07 per m2)  Die verlaging van grote boten is essentieel om de A en B steigers optimaal bezet te houden  en de tarieven meer in de buurt van andere verenigingen te brengen. 

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd.  In de extra Algemene Ledenvergadering zal het onderwerp ter bespreking en goedkeuring aan u worden voorgelegd. Die extra Algemene Ledenvergadering zal zijn op maandag 12 juni 2017 aanvang 20.00 uur in Ruumzicht.   U wordt daar nog voor uitgenodigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

André de Graaf 

Voorzitter WSV Giesbeek 

 

*) ligplaats in water zomerseizoen € 15,-- per m2 

ligplaats in water winterseizoen of staplaats op steiger of de wal € 7,50 per m2 

berekening conform huidig systeem waarbij rekening wordt gehouden met afronden naar boven op 50 cm lengte en 25 cm breedte + minimaal 8 m2 in water en minimaal 4 m2 op vlot/wal

 
 

Activiteiten


 

MRT
24
maartwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

MRT
28
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 10:30 | Ruumzicht

APR
7
RZ - Kenningsmakingscursus wedstrijdzeilen

Zeilinstructie | 09:30 - 16:00 | WSVGiesbeek

APR
11
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 10:30 | Ruumzicht

APR
13
aprilwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  • 0313 - 63 14 34

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK