Bij zelf hellen en verleggen van uw schip in de haven graag overleg met de havenmeester

Nieuwsbrief 2017 nr. 1 WSV Giesbeek

Geplaatst op 15-03-2017  -  Categorie: nieuwsbrieven

 

Giesbeek logo vrijstaand 300x204

Nieuwsbrief
WSV Giesbeek

2017-nummer 1

Andre

\

 

Voor de Wind!

Dames en heren,

 

Het voorjaar komt er weer aan! De vraag is alleen nog even; wanneer?  Ik houd de temperatuur al in de gaten, kan er al weer buiten geschuurd, geschilderd en gepoetst worden?

Bij deze dan ook mijn inmiddels traditionele oproep. Zorg ervoor dat uw geklus geen overlast voor het milieu en uw omgeving geeft. Stofafzuiging gebruiken bij het schuren, zeilen onder uw boot, ook bij het schilderen! Ik ben echt niet de enige die wel eens de bus met antifouling heeft omgetrapt.

In deze nieuwsbrief natuurlijk het verslag van de algemene ledenvergadering. Gelukkig met iets meer belangstelling van u als leden dan de afgelopen jaren. Dank voor uw interesse!

Ook worden de nieuwe havenmeesters  aan u voor gesteld en wordt u in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen van John Meeuwsen die met pensioen gaat.

Dan de btw-perikelen. Er is voor u bepaald of u (voor de belasting) een watersporter bent of een waterrecreant. Lees over de gevolgen hiervan.

Rest mij nog u al vast een mooi vaarseizoen toe te wensen met veel gezelligheid en saamhorigheid op de vereniging.

 

Met vriendelijke groeten,

André de Graaf

Voorzitter WSV Giesbeek

 

\

\

\

Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2017

 

Op de algemene ledenvergadering werden door de voorzitter de aanwezige  leden verwelkomt. De voorzitter stond onder meer stil bij het overlijden van enkele leden  en het vertrek van de bestuursleden Rob van Goethem,  Jan Storm van \'s Gravesande en de pensionering van de  havenmeester John Meeuwsen.  Ook werden een drietal nieuwe bestuursleden met instemming van de vergadering verwelkomt, te weten Rob Jansen (penningmeester), Paulus Reitsema en Klaas Visser (secretaris).

Bij de inleiding besteedde de voorzitter onder meer aandacht aan de nieuwe pachtovereenkomst,  het succesvolle zeilweekend van 6 juni met onder meer het eredivisie zeilen en  het ontzanden van de Rhederlaag.

Naast de verslagen van verschillende commissies en een presentatie van onze Sailability werd na de pauze uitgebreid aandacht besteed aan de financiële verantwoording van de vereniging. Naast de jaarstukken en de begroting kregen ook  de hypotheek en rekening-courant en nogmaals de pachtovereenkomst de aandacht. Onze penningmeester deed dat wederom met verve  en na 24 jaar voor het laatst.

Na de rondvraag en enkele mededelingen werd de vergadering gesloten.

Voor de complete notulen  van de algemene ledenvergadering klikt u hier.

\

 

Afscheid van onze havenmeester John Meeuwsen

 

Na 15 jaar trouwe dienst als havenmeester van onze vereniging gaat John samen met Joke genieten van zijn pensioen. Zijn pensioen gaat in begin april.

Het bestuur wil graag dat John op een aangename wijze vertrekt en in overleg met hem wordt er een afscheidsreceptie gegeven.  Deze zal zijn op zaterdag 25 maart van 14.30 - 16.30 uur in Ruumzicht.

Het bestuur nodigt een ieder uit om afscheid te nemen van John en natuurlijk ook van Joke.

Twee nieuwe havenmeesters

 

Met het  vertrek van havenmeester John Meeuwsen heeft de vereniging twee parttime havenmeesters in dienst genomen.  Voor een aantal van ons zijn het bekende leden van de vereniging.

Het zijn Theo Starink en Francis Rademakers. Op de foto is Theo de linker persoon en Francis de rechtse man.

\

Theo zal met name de technische kant van het werk verrichten, waarbij te denken valt aan het hellen en het onderhoud aan de Rhips, het startschip en het ponton  van de vereniging.

Francis zal met name de beheerskant doen , waarbij te denken valt aan de ontvangst, het toewijzen van plaatsen.

Met Neil en de komst van Theo en Francis is het team weer compleet. 

BTW voor motorboten in tegenstelling tot zeilboten

 

In de komende weken worden de  facturen voor het zomerseizoen weer verstuurd.  Nieuw is daarbij dat voor motorboten wel de BTW wordt berekend en bij zeilboten niet.

Reden is de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van februari 2016 en de wetswijziging  in de BTW belastingwetgeving die daarop volgde en inging per 1 januari 2017.  In de nieuwe btw-regeling wordt onderscheid gemaakt tussen boten geschikt voor sport (lees: zeilboten, kano\'s en surfplanken)  en boten geschikt voor recreatie (lees: motorboten).  De nieuwe regeling is een verplichte regeling waar dus niet van afgeweken mag worden.

De nieuwe regeling heeft ook consequenties voor de vereniging. In de Algemene Ledenvergadering is daar al kort op ingegaan.  Tot dit jaar was de vereniging verplicht om van alle boten over het lig- en stageld, het hellen en het plaatsen op de bokken BTW in rekening te brengen en aan de fiscus af te dragen.  Van de door de vereniging gemaakte kosten mocht een aftrek plaatsvinden. Deze aftrek kan nu niet meer voor de zeilboten, hetgeen een financiële tegenvaller voor de vereniging is. Het bestuur zal in het komend jaar met voorstellen komen hoe deze financiële tegenvaller gecompenseerd gaat worden met ingang van het komend boekjaar.  De vereniging neemt dus voor dit boekjaar  het verlies.

Tot slot: Zeilboten zonder zeilen, zwaarden, dekbeslag en mast kunnen niet door de wind worden voortbewogen en zijn niet ingericht voor sport.  Voor dergelijke vaartuigen zal dus wel BTW in rekening worden gebracht en zal afdracht aan de fiscus plaatsvinden. Dit geldt niet voor de winteropslag.

Indoorzeilles op 9 april vanaf 14.15 uur in zwembad De Dumpel te Velp

 

Al meerdere jaren is het kennismaken met zeilboten / de eerste Optimist zeilles van de vereniging in zwembad De Dumpel te Velp en wederom met ondersteuning van de Duikersvereniging Meduse.

 

De vereniging wil daarmee jonge kinderen (vanaf 8 t/m 11 jaar) ervaring laten opdoen met de veilige Optimist zeilbootjes, zo nieuwe cursisten werven en niet in de laatste plaats de kinderen een leuke middag bezorgen.

 

De les - hoe zit je in de boot, hoe verplaats je, wat gebeurd er als je omslaat en wat moet je dan doen, etc. - wordt gegeven door ervaren WSV Giesbeek instructeurs en wordt begeleid door duikers van de vereniging Meduse.

Naast het kennismaken is de les ook de eerste les van de 13-14 lessen op de Rhederlaag voor kinderen die al zeker weten dat ze zeilen willen leren en het officiële CWO-1 diploma willen behalen. De ervaring leert dat na de middag er nog kinderen zijn die ook de zeillessen willen volgen.

\

De les is op zondag 9 april van 14.15 tot ongeveer  16.15 uur.

De kinderen moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma.

De vereniging zorgt voor zwemvesten en later op de Rhederlaag ook.

Aanmelden voor de zeillessen of de indoorzeilles (kennismaking les) kan via de site www.giesbeek.nl en dan doorklikken naar Zeilen-Zeillessen - Jeugd (Optimist).

Opgave zeillessen

 

Nog even en dan beginnen de zeillessen op de verschillende zeilboten weer.  Traditie getrouw zijn de lessen met de Polyvalken een van de eerste.  Op onze site wsv.giesbeek.nl  onder zeillessen is te lezen dat we lessen verzorgen in  Optimisten, Cadet, Pico, Laser, 470 en de Polyvalk en op welke dagen die lessen worden verzorgd.  Ook is informatie in te winnen bij de verschillende contactpersonen.  

Start van het zomerseizoen 

Het zomerseizoen  zal wederom zijn van 15 april tot 15 oktober. Leden die hun boot te water willen laten doen kunnen een afspraak maken met de havenmeester.

 

De periode van te water laten zal zich vooral richten op half maart t/m mei. 

Buiten bovengenoemde periode zal er slechts in spoed- en uitzonderingsgevallen worden geheld. Aan de eigenaren van de kleinere boten wordt vriendelijk maar dringend verzocht om maximaal drie dagen voor de tewaterlating dit te melden bij de havenmeesters zodat er rekening mee kan worden gehouden in de noodzakelijke strakkere planning. Op zaterdag kan er, in verband met de zelfwerkzaamheid, niet door de havenmeester geheld worden.

Wilt u uw auto alleen parkeren op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. Op andere plaatsen staat uw auto al snel in de weg en belemmerd het de activiteiten die daar plaatsvinden. Parkeren op het plein voor de loods is dus niet toegestaan.

 

 

Reparaties aan de vereniging zeilboten en motorboten

 

Het tijdig herstellen van onze zeilboten en motorboten (Rhips, startschip en ponton) was in het verleden regelmatig een aandachtspunt.

Met het aanbod van Erwin Hengeveld om te zorgen voor de zeilboten en de komst van onze nieuwe havenmeester Theo Starink zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt.

 

Als elke instructeur of gebruiker het mankement meteen in het schriftje bij het benzine hok schrijft en de havenmeester mailt  zal Theo Starink zorg dragen voor de reparatie van de motorboten en zullen Erwin Hengeveld, Willem Sijbrand (met name de Valken) en Jan Arends (als het gaat om herstel van het polyester) zorg dragen voor een zo spoedig mogelijk herstel van onze Optimisten, Pico\'s, Lasers, 470 en Polyvalken.

Taakverdeling bestuur

 

Het bestuur heeft met de komst van een extra lid en het vertrek van Jan Storm van \'s Gravesande en Rob van Goethem een aantal taken herverdeeld. Ook is als extra taakaccent toegevoegd Jeugd en Sailabilty.  De PR-taak zal nog verdeeld worden.

Een en ander brengt met zich dat de taken van Jan zijn gegaan naar Rob Jansen met uitzondering van juridische zaken en verzekeringen. Deze zijn naar Klaas Visser gegaan.  De taakaccenten  van Rob zijn gegaan naar Paulus Reitsema.  Het taakaccent Sailability heeft Anja en het taakaccent Jeugd heeft André op zich genomen.

Indien alle taken zijn toebedeeld zal dat nader - in een overzicht - bekend worden gemaakt.

\

Verslag winteractiviteit 12-02-2017 Rotterdam/Kinderdijk.

Een mistig en met  sneeuw bedekt landschap op de ochtend van 12 februari hield een groep  watersporters niet tegen om op tijd in de haven te zijn voor het altijd gezellige dagje uit. Niet varen….of toch wel?? Eerst maar eens vertrekken met de bus.
De sfeer was meteen warm en gezellig, want het is altijd fijn zo halverwege het winterseizoen elkaar even te zien en te spreken.
Een mooie grote nieuwe bus bracht ons terwijl iedereen werd voorzien van koffie/thee rustig naar Rotterdam waar we in restaurant van Leeuwen werden opgewacht met (alweer) koffie en heerlijke appeltaart. Na dit te hebben genuttigd was het fijn even de benen te strekken tijdens de wandeling naar de Boompjeskade waar de rondvaartboot met de mooi naam van de Griekse godin Nehalennia  op ons lag te wachten. Om 12 uur gingen de trossen los en onder het genot van een drankje en een kop goed vullende erwtensoep met roggebrood en spek voer het zo’n 1,5 uur om dan af te meren bij Kinderdijk. Hier ging een ieder van boord om door de gure koude n.o. wind richting de  beroemde molens te wandelen. Er “verdwaalden” ook een aantal personen om zich in een horeca gelegenheid  te verwarmen met koffie/thee of iets sterkers en de molens maar van een afstand te bekijken.
Tegen 3 uur vertrok de boot weer en kon men zich tijdens de terugtocht nog even tegoed doen aan broodjes en een drankje.
Weer terug aan de Boompjeskade stond de bus al weer klaar en liet  “onze” al jaren  trouwe chauffeur al rijdende nog even de mooie en bijzondere plekjes van Rotterdam zien.
Na het nuttigen van een hapje en drankje in de bus waren we al snel weer in de thuishaven waar Barry en Petra ons op stonden te wachten met een overheerlijk captains diner. Er werd door iedereen gezellig na gebabbeld om na het eten tevreden, moe en voldaan huiswaarts te keren.
Voor iedereen een fijn varend zomerseizoen en tot de volgende winteractiviteit!!

Ook nu reisden we niet alleen, alleen met zijn allen!

Jaarverslag zwaardbootcommissie

 

In 2016 zijn wij wederom actief geweest met het geven van zeillessen aan onze jeugd en, in de breedste zin van het woord, onze \"jong\" volwassenen. Met 14 instructeurs hebben we in verschillende boottypen (Laser, Laser Pico, Cadet, 470 en optimist) lesgegeven. Vanaf begin maart konden leerlingen zich via de website aanmelden voor de zeillessen. Aangezien de leerlingaantallen terugliepen hebben we voor het eerst ook aan niet leden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de Zwembadtraining in zwembad de Dumpel in Velp. Men maakte kennis met in dit geval een Optimist, kwam er achter dat deze boot kan omslaan en dat er na het omslaan lucht onder de boot blijft zitten. Het weer oprichten van de boot was daarna de volgende stap en ook dit kon worden geoefend. Een andere Optimist leerde de leerlingen hoe het is om zonder zwaard en roer je voort te kunnen bewegen en wat deze elementen voor een invloed hebben op de werking van de boot. 

Vervolgens startten onze zeillessen in de weken opvolgend aan de zwembadtraining, met begin juni, de Combi-oost en CWO-wedstrijden. Het wedstrijdelement is hierbij van ondergeschikt belang. We hebben dan ook voor de jongste jeugd een alternatieve baan uitgezet op het water en er mocht door de diverse volgboten geholpen worden om met de boten langs de boeien te kunnen komen. Aangezien we deze wedstrijden in hetzelfde weekend hielden waarop ook de eredivisie zeilen aanwezig was hebben we aan het eind van de zaterdagmiddag met alle kinderen in de grote watertaxi’s een tocht gemaakt over de Rhederlaag naar IJs & Zo in Lathum waar we uiteraard een ijsje genuttigd hebben. Aan de brede glimlach op de gezichten te zien een prima actie.

Omdat de leerlingaantallen teruglopen is er op zaterdag 3 september een opstapdag geweest voor de zwaardboten. Onze collega’s van de kielboten waren daarbij ook aanwezig en hebben de ouders van de belangstellende kinderen een rondje over de Rhederlaag laten zeilen. We hebben 25 niet leden op deze wijze kennis laten maken met de diverse zwaardboten die de WSV Giesbeek gebruikt om les in te geven. De inschrijving dit jaar zal uit moeten wijzen of onze inspanning beloond gaat worden.

Begin september sloten we de zeillessen af met al dan niet het behalen van een diploma. Kreeg de leerling geen diploma dan ging hij/zij naar huis met een vorderingstaat. Er zijn in totaal 44 leerlingen geweest.

In 2016 hebben we 3 nieuwe instructeurs mogen verwelkomen binnen onze groep.  

  

 

 


Activiteiten


 

APR
20
Optimist les zaterdag

Zeilinstructie | 10:00 - 14:30 | WSV Giesbeek

APR
24
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

APR
25
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 10:30 | Ruumzicht

MEI
1
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

MEI
8
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  • 0313 - 63 14 34

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK