Bij zelf hellen en verleggen van uw schip in de haven graag overleg met de havenmeester

Jaarvergadering

Geplaatst op 08-01-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Redactie

Op maandagavond 15 januari aanstaande is er de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van WSV Giesbeek. Als lid word je van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering start om 20.00 uur in Ruumzicht. 

Agendapunten

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2017
4. Secretarieel verslag
5. Verslagen van de commissies:

 • Zwaardbootcommissie van 2016 en 2017
 • Kielbootcommissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Commissie Ere Divisie Zeilen
 • Motorbootcommissie
 • Rond- en platbootcommissie
 • Ruumsingers
 • Sailability

6. Huldiging van de kampioenen
7. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar:

 • Wilco van Haren, vicevoorzitter
 • Rob Jansen, penningmeester

8. Benoemen tot ereleden:

 • Fred van Nus, en
 • Jan Storm van ’s Gravesande

9. Verslag kascommissie
10. Benoeming nieuwe kascommissie
11. Behandeling jaarstukken 2016-2017
12. Begroting 2017-2018
13. Voorstel tot komen van een eenheidstarief en besluitvorming daarover
14. Rondvraag
15. Datum volgende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
16. Sluiting

Meer informatie

Klik hier voor informatie en toelichting over de agendapunten.


Activiteiten


 

MRT
24
maartwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

MRT
28
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 10:30 | Ruumzicht

APR
7
RZ - Kenningsmakingscursus wedstrijdzeilen

Zeilinstructie | 09:30 - 16:00 | WSVGiesbeek

APR
11
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 10:30 | Ruumzicht

APR
13
aprilwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

 • 0313 - 63 14 34

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK