Havenkantoor telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur alle dagen van de week op nummer 0313-631434. De havenmeester is alle dagen van de week aanwezig tussen 9:00 en 17:00 uur. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 9:00 uur en 14:00 Eetcafé Ruumzicht is vanaf 19 mei weer alle dagen in de week geopend. Doordeweeks van 12:00 tot 20:00 in het weekend van 10:00 tot 20:00 uur. eten. Voor info zie elders op de website.

Inschrijving hellen voorjaar 2022

Alleen als je ingelogd bent en met ingang van 5 februari 2022 zie je hieronder een lijst waarop je kunt aangeven op welke datum en op welk tijdstip je geheld wilt worden. 

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Bij het maken van een inschrijving voor het hellen ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en bijzonderheden. Het hellen is geheel voor eigen risico. 

Onderaan deze webpagina maak je een keuze voor het maken van een helafspraak.

Voorwaarden hellen voor de winterstalling respectievelijk hellen in het voorjaar (te water laten)

 1. De periode van uit het water halen ten behoeve van de winterstalling richt zich op de maanden oktober tot en met half november. Buiten bovengenoemde periodes hellen we slechts in spoed- en uitzonderingsgevallen.
 2. De periode van te water laten in het voorjaar richt zich op de periode van half maart tot en met mei.
 3. Verder geldt dat ieder lid die gebruik maakt van de winterstalling, rekening houdt met de afgesproken contractduur van maximaal 6 maanden ten aanzien van de winterstalling. Verlenging van deze periode is slechts mogelijk na overleg met de havenmeester en met instemming van de havencommissaris.
 4. Eigenaren van boten die langer dan 2 jaar op de wal staan moeten rekening houden met het feit dat hun boot na de laatst verlopen winterstalling te water moet.

Stalling

 • De vereniging geeft haar leden de mogelijkheid tot stalling van een boot op de wal.
 • De stalling geldt telkens voor de duur van maximaal zes maanden. De winterperiode loopt van 16 oktober tot en met 15 april. De zomerperiode van 16 april tot en met 15 oktober. Voor onderhoudswerkzaamheden is gedurende de zomermaanden stalling mogelijk voor de duur van telkens één maand.
 • De medewerker die de boot helt bepaalt waar de boot komt te staan op het haventerrein.

Bokhuur

 • De vereniging verhuurt zogeheten bokken voor het stallen aan de leden.
  De huur van de bokken is voor de duur van zes maanden. De huursom is conform het jaarlijks gepubliceerde tarief op de website.
 • Verlenging van de huurperiode is mogelijk na overleg met de havenmeester en met instemming van de havencommissaris. Die verlenging is telkens voor de duur van één maand. Voor zowel het lid als de vereniging geldt een opzegtermijn van een maand;
  Voor de verlenging van de huurperiode is de huurder van de bok een maandtarief verschuldigd tot en met de maand waarin de boot te water wordt gelaten of anderszins is verwijderd van het terrein van de vereniging.
 • Ook als het lid/huurder in gebreke blijft bij het tijdig beëindigen van de huurperiode wordt het lid aangemerkt als huurder van de bok en wordt het lid/huurder een maandtarief aan bokhuur in rekening gebracht voor elke maand dat de huurperiode van zes maanden wordt overschreden.

Afspraak maken voor hellen

 • Het lid maakt tijdig – via de ledeninlog op deze website - een keuze uit één van onderstaande keuzemogelijkheden. Alleen als een lid niet in staat is om dat via deze site  te doen dan kan een lid contact opnemen met de havenmeester. 
 • Bij het hellen is de eigenaar van de boot aanwezig.

Overig

 • Alle door of namens de vereniging verrichte werkzaamheden in verband met de stalling, het te water laten en ook de stalling, zijn geheel voor risico van het lid/de booteigenaar.
 • Geef eventuele bijzonderheden van de boot die belangrijk zijn voor de uitvoer van het hellen, voorafgaand aan het hellen door aan de medewerker van WSV Giesbeek die de boot helt.
 • Het lid/de booteigenaar kan na het hellen op de wal gedurende maximaal een half uur gebruik maken van de afspuitplaats en is alleen bedoeld voor het afspuiten van het onderwaterschip.
 • Het lid/de booteigenaar zorgt ervoor dat eventueel aanwezige gasflessen verwijderd zijn ten tijde van de stalling.
 • Het lid/de booteigenaar houdt zich aan de regels en eisen zoals verwoord in het Steiger en havenreglement van WSV Giesbeek. Daarin staan onder meer: de gedragsbepalingen, de aansprakelijkheid, de verzekeringseisen (tenminste Wettelijk Aansprakelijk), de onderhoud- en zorgplicht en de verschillende milieueisen.
 • Boten mogen met staande mast op de wal worden gestald. Als naderhand blijkt dat de mast toch plat moet en daarvoor andere boten verplaatst moeten worden, dan worden de kosten daarvoor in rekening gebracht.

Afspraak maken hellen in het voorjaar (te water laten)

Hieronder maak je een keuze voor het maken van een helafspraak.

2021 Activiteit
  Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
 
 
 

Volg ons op


 

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Activiteiten


 

AUG
7
Sailability zeildag

Aangepast zeilen | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

AUG
22
Sailability zeildag

Aangepast zeilen | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

SEP
4
Rijnrace

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | De Rijn

SEP
5
Sailability zeildag

Aangepast zeilen | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

SEP
9
Bestuursvergadering

Algemeen | 19:30 - 22:30 | Lijzijde

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heb je Nieuws?

© 2020 WSV Giesbeek