Tarieven 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021

05-10-2020: we zijn de tarieven aan het bijwerken, mogelijk staan er op dit moment nog kleine zaken niet goed. 

Voor onderstaande informatie geldt dat typefouten voorbehouden zijn. 

De tarieven voor vaste ligplaatsen per seizoen, liggeld, hellen door de havenmeester, bok huur per maand, loods, trailerstalling, surfberging en liggeld leden zijn exclusief btw vermeld. Voor recreatieve boten (motorboten) en de daarbij horende activiteiten wordt 21% btw in rekening gebracht.

Vaste ligplaatsen per seizoen

€ 15,50 ligplaats zomerseizoen in het water per m2

€ 7,75 ligplaats winterseizoen in het water per m2

€ 7,75 ligplaats zomerseizoen op de wal per m2

€ 7,75 ligplaats winterseizoen op de wal per m2

€ 15,50 ligplaats zomerseizoen op het vlot per m2

€ 7,75 ligplaats winterseizoen op het vlot per m2

Berekenwijze vaste ligplaatsen in het water, vlot en op de wal:

 • Deze worden berekend per m2.
 • Voor de berekening van de m2 wordt de lengte op 50 cm en de breedte op 25 cm naar boven afgerond.
 • Minimaal wordt 8 m2 berekend voor een ligplaats in het water en minimaal 4 m2 voor een ligplaats op de wal of op een vlot.
 • De eenmalige toeslag bij toewijzing van een vaste ligplaats en elke ligplaatsvergroting bedraagt 20%.
 • Bij het huren van de bokken wordt een gedeelte van de maand voor een volle maand gerekend.

Liggeld

€ 1,35 p/m liggeld gasten per overnachting

€ 1,09 p/m liggeld gasten tevens pasjeshouder Watersportverbond 

Overige voorzieningen:

 • Gratis douchen.
 • Gratis drinkwater.
 • Stroomaansluitingen (muntmeter € 0,50) zijn op de steigers aanwezig.
 • Voor uw was is een wasmachine en een wasdroger beschikbaar (muntautomaat € 2,-).

Hellen door de havenmeester

€ 9,90 tarief per meter

Bokhuur per maand

€ 14,40 tarief per maand

Loods

€ 0,49 per m2 per dag

€ 37,- in en uit de loods

€ 37,- verplaatsen van de bok plus boot op haventerrein, eraf halen en plaatsen van motor in boot

€ 50,- borg voor sleutel van de loods

€ 32,- stalling mast per seizoen

Trailerstalling

75% van het tarief voor stalling van de bijbehorende boot op de wal als de trailer zonder de boot wordt gestald. 

Surfberging

De afmetingen van een surfbox zijn (bxhxd) 85 x 35 x 375 cm.

€ 68,70 huur surfberging per kalenderjaar ( (1 januari 2021 tot en met 31 december 2021)

€ 25,- sleutel borg 

Liggeld lidpassant

€ 0,72 leden boot per lengte meter zomer

€ 0,39 leden boot per lengte meter winter

 • De havenmeester dan wel de havencommissaris bepaalt de ligplaats en de gebruiksduur van de ligplaats (art. 13 lid 13 Steiger en Havenreglement)

Passant over de weg

 • Liggeld gasten + gebruik helling 10,00 euro (erin en eruit) + parkeren auto en/of trailer 10,- per dag
 • Voorwaarden: verblijf minimaal 1 overnachting op de boot

Elektra

€ 60,- aansluitkosten

€ 40,- vaste kosten per jaar, verbruik tegen NUON-tarief

€ 50,- borg elektra

 • Voorwaarden: maximaal 5 Ampere en 1 kiloWatt/24 uur

Contributies

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september het jaar daarop volgend. Jaarlijks medio oktober wordt de factuur voor de contributie verstuurd. Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 4 weken dus uiterlijk per 1 september. Klik hier voor alle bepalingen

WSV Giesbeek is lid van het Watersportverbond. Alle leden van WSV Giesbeek daardoor ook. Jaarlijks draagt de vereniging daarvoor lidmaatschapsgeld af aan het Watersportverbond (in 2020: € 21,10 per lid en € 10,55 voor jeugd- en partnerleden). De kosten daarvoor zijn verwerkt in de jaarlijkse contributie.

Bij aanvang van het lidmaatschap met ingang van 1 augustus van een lopend verenigingsjaar verminderen de kosten van het lidmaatschap met 50%. Bij aanvang van het lidmaatschap met ingang van 1 september van een lopend verenigingsjaar worden geen kosten meer in rekening gebracht voor het lidmaatschap van de laatste maand van het verenigingsjaar. 

Het inschrijfgeld blijft ongewijzigd ongeacht het moment van aanvang lidmaatschap.

Lidmaatschap vanaf 23 jaar

€ 92,50

Eenmalig inschrijfgeld* € 66,-

Echtgenoot(e)/partner lidmaatschap

€ 21,65

Eenmalig inschrijfgeld* € 16,50

Lidmaatschap van 18 tot 23 jaar

€ 51,25

Eenmalig inschrijfgeld* € 32,-

Lidmaatschap tot 18 jaar

€ 32,75

Eenmalig inschrijfgeld* € 15,50

Bijdrage zelfwerkzaamheid**

€ 99,40

 

Donateurbijdrage

€ 82,-

 

Toegangspas

 € 15,-

 

* Ter dekking van de administratiekosten, gebruik van alle havenfaciliteiten en alles wat de vereniging te bieden heeft voor leden aan voorzieningen en diensten. 

** Om de kosten voor de contributie zo laag mogelijk te houden wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij jaarlijks minimaal 5 uur werk verricht voor de vereniging (uitgezonderd jeugd- en partnerleden). Dit is op diverse manieren in te vullen. Je kunt het invullen bij je aanmelding als lid. Ben je al lid dan kun je dat na inlog in het ledengedeelte je voorkeur altijd nog veranderen. Ook kun je deze bijdrage jaarlijks afkopen tegen het bedrag dat hier wordt vermeld.

 

Zeillessen

€ 221,50 

 • Jeugdigen tot 18 jaar krijgen een korting van € 50,-
 • De vereniging is aangesloten bij Gelrepas. 

Cursussen, waaronder

Watersportkamp/Jeugdkamp

€ 300,- jeugdleden

€ 335,- niet-jeugdleden

Introductiecursus zomerzeilen voor volwassenen

€ 54,25 leden en niet-leden

Klein Vaarbewijs 1 of 2

€ 135,- leden

€ 170,- niet-leden

Marifonie

€ 51,50 leden

€ 67,- niet-leden

€ 46,50 (kosten voor examen bij WSV Giesbeek)

CWO 1 of 2 Motorbootvaren

€ 230,- leden

€ 275,- niet-leden

Theoretische kustnavigatie

€ 190,-

Dieseltechniek

€ 90,-

Diversen

Bedragen zijn vermeld inclusief btw.

Huur polyvalk (alleen voor leden)

€ 50,- per dag (borg € 100,-)

€ 30,- per dagdeel (borg € 200,-)

Betalingen

Binnen 1 maand na ontvangst van de factuur. Daarna worden aanvullend 15% aanmaningskosten gerekend.

Seizoen

Aanvang zomerseizoen: jaarlijks op 16 april

Aanvang winterseizoen: jaarlijks op 16 oktober

Identificatiestickers

Alle boten/zeilplanken/trailers welke op het terrein/in het water/surfberging/op de vlotten bevinden moeten voorzien zijn van een geldige identificatiesticker welke na aanmelding verkregen wordt.

Verzekering

Alle boten/vaartuigen moeten in ieder geval WA verzekerd zijn.

 

 
 
 
 

Activiteiten


 

OKT
24
Stamppot wedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

OKT
25
Stamppot wedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

OKT
26
Ruumsingers

Ruumsingers | 14:00 - 16:00 | Lijzijde

OKT
27
LZ - Bijeenkomst commissievoorzitters/-coördinatoren

Algemeen | 19:00 - 21:00 | Lijzijde

OKT
28
Bijeenkomst kascommissie

Algemeen | 14:00 - 16:00 | Lijzijde

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL ledenadministratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2020 WSV Giesbeek